Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 

  • administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „HANIA” w Zakrzewie, Zakrzew 54, 26-652 Zakrzew
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • każdy posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Barbara Ślusarczyk;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.