Rekrutacja do przedszkola dla dziewczynek i chłopców w ramach projektu: „Małe Zakrzewiaki” trwa do 30.04.2021 r.

 

Rekrutacja dziewczynek i chłopców uczęszczających do przedszkola poza projektem odbywa się w wyznaczonym terminie na podstawie kolejności zgłoszeń po wypełnieniu karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona jest cały rok w miarę dostępności miejsc w placówce.

Warunki rekrutacji do przedszkola :

 

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej dla 25 dzieci – dziewczynek i chłopców. Projekt trwa od 01.09.2021r. do 30.06.2022r.
 • Rekrutacja trwa do 30.04.2021r.
 • Udział w rekrutacji potwierdza wypełniona Karta zgłoszenia zawierająca oświadczenia rodziców. Oświadczenia będą punktowane
 • W dniu 07.05.2021r. rodzice otrzymają informację czy zostali zakwalifikowani w projekcie
 • Po zakończonej rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń
 • Przy bardzo dużym zainteresowaniu w projekcie, powstaną listy rezerwowe
 • Przy jednakowej ilości punktów o przyjęciu decydować będzie spełnienie kryterium z wyższą waga punktową, a w sytuacji gdy dwie osoby będą spełniały to samo kryterium – kolejność zgłoszeń
 • Kryteria rekrutacyjne :
  • oświadczenie o dochodach – 5pkt.
  • orzeczenie o niepełnosprawności – 10pkt.
  • matki samotnie wychowujące dzieci – 2pkt.
 • Umowy z rodzicami będą podpisywane po zakończonej rekrutacji. Z każdym rodzicem będziemy się kontaktować w celu umówienia się na spotkanie
 • Wszystkie umowy będą podpisane do 30.08.2021r.