Placówka prężnie działa od 2017 roku. Założycielem jest Barbara Ślusarczyk posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne. Osoba o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi, życzliwa w stosunku do rodziców, wychowanków i całego personelu oraz podążająca za potrzebami dziecka.

 

Na początku działalności edukacyjnej była jedna grupa przedszkolna, w 2018 roku dołączyła kolejna grupa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej do projektu „Małe Zakrzewiaki” od września 2021 roku nasza oferta rozwinęła się o dodatkową grupę przedszkolną. W ramach projektu unijnego wszystkie dziewczynki i chłopcy uczęszczający do przedszkola korzystają z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Dzieci zostały objęte wsparciem wyrównywania deficytów występujących w wieku przedszkolnym. Są dla nich zorganizowane specjalistyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, na basenie i zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne.

 

Naszym celem jest stworzenie placówki przyjaznej dziewczynkom i chłopcom oraz zapewnienie im  prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnej dojrzałości. Chcemy wypracować w dzieciach  poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Stały  kontakt z rówieśnikami rozwija poczucie koleżeństwa i akceptacji w grupie co stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.

 

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie kierunkowe oraz  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, a jej priorytetem jest pozytywne motywowanie oraz właściwe oddziaływanie na naszych podopiecznych.

 

Przedszkole „HANIA” jest otwarte na  współpracę z rodzicami oraz na  wszelkie nowości. Zależy nam na tym, aby nasze przedszkole było miejscem ciekawym, przyjaznym, a dziewczynki i chłopcy, którzy są pod naszą opieką będą mogli odkrywać i rozwijać swoje talenty i możliwości.