Drodzy Rodzice

 

W ramach projektu unijnego otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla 25 dzieci [dziewczynek i chłopców] w terminie od 01.09.2021 do 30.06.2022

 

Poniżej przedstawiamy warunki edukacyjne dla 25 dzieci biorących udział w projekcie oraz dla 42 dzieci, które będą korzystały bezpłatnie w ramach projektu z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Ogólne informacje dla wszystkich rodziców uczestniczących i nieuczestniczących w projekcie :

 • Przedszkole jest czynne w godzinach 06:30 – 16:30 przez cały rok z wyłączeniem miesiąca sierpnia [okres ten jest potrzebny do udzielenia urlopów dla pracowników oraz przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego] oraz dni, w których rodzice deklarują obecność dzieci mniejszą niż 10 osób [zgodnie z zapisem w umowie]
 • Umowa zawierana jest na okres całego roku szkolnego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 • Kontakt z rodzicami :
  • w nagłych przypadkach dotyczących dziecka kontaktujemy się telefonicznie
  • zdjęcia z życia przedszkolnego udostępniamy na facebooku oraz na stronie internetowej przedszkola
  • bieżące sprawy przedszkolne przekazywane są na zebraniach ogólnych dla rodziców oraz comiesięcznych spotkaniach z nauczycielami
 • W ramach przedszkola organizowane są uroczystości :
  • z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości, Mikołajki w przedszkolu, Jasełka, Bal Karnawały, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny [wspólne zabawy i pieczenie kiełbasek], Topienie Marzanny, Spotkanie przy Wielkanocnym Stole [szukanie jajeczek], Święto Flagi i 3 Maja, Dzień Mamy i Taty, Spartakiada z okazji 1 Czerwca, Dni Otwarte dla Nowych Przedszkolaków
 • Placówka posiada własną kuchnię, przyrządzany dla dzieci zdrowe posiłki [śniadanie, obiad z dwóch dań i podwieczorek] z wykorzystaniem pieca konwekcyjno-parowego
 • Przedszkole posiada własny plac zabaw, złożony z trzech dużych kompletów urządzeń, na których niezależnie może bawić się całe przedszkole. Powierzchnia ogrodzonego placu zabaw wynosi 10 000 m2
 • Przedszkole przyjmuje dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Te dzieci znajdują się w poszczególnych grupach przedszkolnych i dzięki temu uczymy dzieci tolerancji i akceptacji oraz dajemy szanse rozwoju wszystkim swoim podopiecznym
 • W naszej placówce każda dziewczynka i każdy chłopiec czują się ważni, potrzebni i akceptowani
 • W przedszkolu prowadzone są zajęcia edukacyjne realizujące „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” w tym język angielski oraz zajęcia dodatkowe i metody:
  • „Dziecięca matematyka” wg. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • „Odimienna nauka czytania” wg. Ireny Majchrzak
  • Rytmika
  • Dogoterapia
  • Gordonki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia na basenie
  • Zajęcia ruchowe wg. metody Weroniki Sherbone
  • Religia
  • Logopedia
  • Oligofrenopedagogika
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym – program własny Barbary Ślusarczyk